2 Autocars Font

Línies regulars. Horaris.

621
De dilluns a divendres
Barcelona Polígon industrial Santiga

Població
ParadaBarcelona
Estació de Fabra i Puig
5.15
13.15 21.15

Av.Meridiana - Pl. Mossèn Clapès
5.16
13.16 21.16

Av.Meridiana - Ctra de Ribes
5.17
13.17 21.17

Ctra . C- 17 - Vallbona (Av. L'Alzinar)
5.18
13.18 21.18
Montcada
Ctra . N150 - Ctra C -17 Bifurcació
5.19
13.19 21.19

Ctra . N150 - Can Cuiàs
5.20
13.20 21.20

Ctra . N150 - Ctra Cementiri Collserola
5.21
13.21 21.21

Ctra . N150 - Av. Car los Rabassó
5.23
13.23 21.23

Ctra . N150 - Poblet
5.24
13.24 21.24

Ctra . N150 - Polígon Ferrería
5.26
13.26 21.26

Av. La Ferreria - GrosMercat (PI La Ferreria)
5.27
13.27 21.27

Av. La Ferreria - C. del Tèxtil (PI La Ferreria)
5.28
13.28 21.28

C. Del Treball (PI La Ferreria)
5.29
13.29 21.29

C.Bach - Moli d'en Bisbe (PI Foinvasa)
5.30
13.30 21.30
Ripollet
Av.Ripoll - C .Jaume I (PI Cadesbank)
5.34
13.34 21.34

Pl. Les Moreres (Ripollet)
5.36
13.36 21.36

Ctra Santiga - El Viver (PI Can Salvatella )
5.38
13.38 21.38
Barberà Av.Torre Mateu-C.Bellve í(PI Can Salvatella)
5.40
13.40 21.40

Av.Salvatella MAKRO 5.42
13.42 21.42

Av. Arraona (PI Santiga-Provasa) 5.45
13.45 21.45

Població
Parada


Barberà
Av. Arraona (PI Santiga-Provasa) 6.15
14.15 22.15

Av.Salvatella MAKRO 6.18
14.18 22.18

Av.Torre Mateu-C.Bellveí(PI Can Salvatella) 6.20
14.20 22.20
Ripollet El Viver (PI Can Salvatella) 6.22
14.22 22.22

Pl. Les Moreres (Ripollet) 6.24
14.24 22.24

Av.Ripoll - C.Jaume I (PI Cadesbank) 6.26
14.26 22.26
Montcada
C.Bach - Moli d'en Bisbe (PI Foinvasa) 6.28
14.28 22.28

C. De la Química (PI La Ferreria) 6.30
14.30 22.30

Av. La Ferreria - C. del Tèxtil (PI La Ferreria) 6.31
14.31
22.31

Av. La Ferreria - GrosMercat (PI La Ferreria) 6.32
14.32 22.32

Ctra . N150 - Polígon Ferrería 6.33
14.33 22.33

Ctra . N150 - Poblet 6.34
14.34 22.34

Ctra . N150 - Av.Carlos Rabassó 6.35
14.35 22.35

Ctra . N150 - Ctra Cementiri Collserola 6.36
14.36 22.36

Ctra . N150 - Can Cuiàs 6.37
14.37 22.37

Ctra . N150 - Ctra C -17 Bifurcació 6.39
14.39 22.39
Barcelona Ctra . N150 - Torre Baró 6.40
14.40 22.40

Av.Meridiana - La Trinitat 6.41
14.41 22.41

Av.Meridiana - S 'Agaró 6.42
14.42 22.42

Av.Meridiana - Av.Rio de Janeiro 6.43
14.43 22.43

Av.Meridiana - Can Dragó 6.44
14.44 22.44

Av.Meridiana - Fabra i Puig 6.45
14.45 22.45


 

 
 
Agost no circula