Notícies

HORARI LINIES MES D'AGOST AUTOCARS FONT

29/07/2021
Imatge de HORARI LINIES MES D'AGOST AUTOCARS FONT

HORARI AGOST  // e4 / 620 / 685

des de l'1 al 31 d'AGOST de 2022

e4 - Dilluns / Divendres:
- Ripollet_Barcelona: 06:00-09:00 h - cada 15'
                                09:00-21:00 h - cada 30'
- Barcelona_Ripollet: 06:40-09:40 h - cada 15'
                                09:40-21:40 h - cada 30'

e4 - Dissabtes / Diumenges / Festius:
- Ripollet_Barcelona: 06:00-20:00 h - cada 60'
- Barcelona_Ripollet: 06:30-20:30 h - cada 60'

------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

620 - Dilluns / Divendres:
- Ripollet_Barcelona: 05:00-22:30 h - cada 30' (darrera sortida de Ripollet 22:30 h)
- Barcelona_Ripollet: 05:50-23:20 h - cada 30' (darreres sortides de Barcelona  22:50 / 23:20h)

620 - Dissabtes:
- Ripollet_Barcelona: 05:00-22:30 h - cada 30' (darrera sortida de Ripollet 22:30 h)
- Barcelona_Ripollet: 05:50-23:20 h - cada 30' (darreres sortides de Barcelona 22:50 / 23:20h)

620 - Diumenges i Festius:
- Ripollet_Barcelona: 06:00-22:30 h - cada 30' (darrera sortida de Ripollet 22:30 h)
- Barcelona_Ripollet: 06:50-23:20 h - cada 30' (darreres sortides de Barcelona 22:50 / 23:205h)

------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

685 - ES MANTE L'HORARI NORMAL

------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

648 / 621 - NO TE SERVEI A L'AGOST