Notícies

RESTRICCIONS AL TRANSPORT PUBLIC PER LA COVID-19 / 20.05.2020

20/05/2020
Imatge de RESTRICCIONS AL TRANSPORT PUBLIC PER LA COVID-19 / 20.05.2020

RESTRICCIONS COVID-19

DISTANCIA:

- Mantingueu una dist?ncia de seguretat amb els altres usuaris del transport public, sempre la major possible, i amb un maxim de 2 persones per metre quadrat.

- Eviteu seure en seients contigus o confrontats.

 - Accediu en cues ordenades a vehicles i instal.lacions, deixeu espai per sortir i feu una sola fila a escales i cintes.

MASCARETES:

- És obligatori portar la mascareta al transport public, tant dins dels vehicles com a les parades.

COMPORTAMENT:

 - Si la vostra activitat us ho permet, treballeu i feu gestions a distancia. Si us heu de despla?ar, eviteu les hores punta i les aglomeracions.

- Preveieu un temps més llarg de l'habitual per a fer els despla?aments en transport public.

SALUT I HIGIENE:

 - Eviteu utilitzar el transport public si us trobeu malament o pertanyeu a un grup de risc, i queda't a casa si tens simptomes de laCovid-19.

- Renteu-vos bé les mans amb aigua i sabo o amb un gel hidroalcoholic, abans i després d'accedir al transport public.

- Eviteu tocar superficies i tapeu-vos sempre a l'hora d'esternudar o tossir.


 

» RESTRICCIONS PER LA COVID-19

» MESURES PER LA COVID-19