Notícies

ELIMINACIO DE LES RESTRICCIONS D'OCUPACIO DE SEIENTS AL TRANSPORT PUBLIC

08/06/2020

S'ELIMINEN LES RESTRICCIONS A L'OCUPACIO DELS VEHICLES,  RESPECTE AL TOTAL DE LES PLACES ASEGUDES.

ES PODRAN FER SERVIR LA TOTALITAT DELS SEIENTS DELS BUSOS AL TRANSPORT PUBLIC

En vigor des del 2020.06.08

 
Amb data de el 6 de juny es publica en el Butlleti Oficial de l'Estat (BOE) l'Ordre Ministerial  SND / 507 / 2020, pel la qual es dicten noves instruccions d'us en el transport public i es fixen requisits per garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transicio cap a una nova normalitat.
Aquesta ordre elimina les restriccions a l'ocupacio dels vehicles, respecte el total de places assegudes, per als transports en bus.

- Article 2. Condicions d'ocupacio dels vehicles en el transport terrestre:

En el transport public regular, discrecional i privat complementari de viatgers en autobus, aixi com en els transports ferroviaris, en els quals tots els ocupants hagin d'anar asseguts, ES PODRAN FER SERVIR LA TOTALITAT DELS SEIENTS. QUAN EL NIVELL D'OCUPACIO HO PERMETI, ES PROCURAR LA MAXIMA SEPARACIO ENTRE ELS USUARIS.