Notícies

BUS ESPECIAL PER TOTS SANTS - CEMENTIRI DE COLLSEROLA

28/10/2020
Imatge de BUS ESPECIAL PER TOTS SANTS - CEMENTIRI DE COLLSEROLA

BUS PER TOTS SANTS:


DIVENDRES 30-Oct-20  i  DIUMENGE 01-Nov-20

Sortides de RIPOLLET - El Martinet
09:30 h / 11:00 h / 12:30 h /15:00 h / 16:15 h

Sortides de COLLSEROLA - Cementiri
11:45 h / 13:15 h / 14:30 h / 15:45 h / 17:00 h

PARADES  /  Ripollet - Collserola - Ripollet
- IES Martinet
- Cr. Valencia
- Cr. Sarria de Ter / RETO
- Rbla. Sant Andreu / Pau Calsals
- Cr. Federico Garcia Lorca / Rbla. Sant Andreu
- Av. Maria Torras / Cr. Puigmal
- Cr. Sant Josep / C. Pizarro
- Cr. Moli d'en Rata / Les Moreres
- Cr. Balmes / LIDL
- Cr. Ntra. Sra del Pilar
- Cr. Ntra. Sra. dels Angels
- Cru?lla MARANGUES

CEMENTIRI COLLSEROLA

- Cr. Tarragona / CAP
- Cr. Balmes / Trilla
- Cr. Sant Jaume / Citroen
- IES Martinet
- Cr. Valencia
- Cr. Sarria de Ter / RETO
- Rbla. Sant Andreu / Pau Calsals
- Cr. Federico Garcia Lorca / Rbla. Sant Andreu
- Av. Maria Torras / Cr. Puigmal
- Cr. Sant Josep / C. Pizarro
- Cr. Moli d'en Rata / Les Moreres
- Cr. Balmes / LIDL
 

  

 

» http://info.ripollet.cat/asp/llistat_noticies.asp?id=32410