Gamma de títols integrats

 


Imatge de T-10

T-10

10 desplaçaments integrats en tots els modes de transport segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones). Títol multipersonal i horari.


 
Imatge de T-50/30

T-50/30

50 desplaçaments integrats en tots els modes de transport segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones). Validesa: 30 dies consecutius des de la seva primera validació. Títol unipersonal i horari.


 
Imatge de T-70/30

T-70/30

70 desplaçaments integrats en tots els modes de transport segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones). Validesa: 30 dies consecutius des de la seva primera validació. Títol multipersonal i horari.


 
Imatge de T-Mes

T-Mes

Desplaçaments il·limitats, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones). Validesa: 30 dies consecutius des de la seva primera validació. Títol personalitzat mitjançant DNI, NIE o passaport.


 
Imatge de T-Trimestre

T-Trimestre

Desplaçaments il·limitats, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones). Validesa: 90 dies consecutius des de la seva primera validació. Títol personalitzat mitjançant DNI, NIE o passaport.


 
Imatge de T-Jove

T-Jove

Desplaçaments il·limitats, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones). Validesa: 90 dies consecutius des de la seva primera validació. Títol personalitzat mitjançant DNI, NIE o passaport, per a joves menors de 25 anys.


 
Imatge de T-Dia

T-Dia

Desplaçaments il·limitats, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones). Validesa: 1 dia des de la seva primera validació  fins l’acabament del servei. Títol unipersonal.


 
 

Altres títols integrats

 

T-12
Targeta per a nens i nenes de 4 a 13 anys. Vàlida per fer un nombre il·limitat de viatges en tots els mitjans de transport integrats dins de la mateixa zona tarifària de la residència del nen o la nena. Títol personalitzat mitjançant DNI, NIE o passaport. Sistema propi d’emissió.
Per a més informació consulteu: www.t-12.cat

Targetes amb descomptes per a famílies monoparentals i famílies nombroses

Podeu adquirir els títols integrats per a famílies monoparentals i nombroses en els punts de venda personalitzada (oficines d’atenció al client dels operadors i a les estacions d’autobusos).
Per a més informació consulteu: www.atm.cat